Ważne adresy i telefony

Badania laboratoryjne i diagnostyki obrazowej

Wszystkie refundowane badania laboratoryjne ze skierowaniem naszego lekarza rodzinnego lub pediatry wykonają Państwo w naszej placówce we wtorki, środy, czwartki w godzinach 08:00 - 11:00.

Refundowane badania diagnostyki obrazowej (RTG i USG) ze skierowaniem naszego lekarza rodzinnego lub pediatry wykonają Państwo w podmiotach współpracujących:

MAXMED - ul.  11 listopada 26, Konin 62-510,  tel. 63 243 63 30

 

Pomoc doraźna

Poza godzinami pracy naszej przychodni, a także w święta Pacjenci mogą skorzystać z opieki medycznej (lekarskiej i pielęgniarskiej) w placówkach świadczących pomoc doraźną. Dyżurujący lekarz udziela porad nie tylko w warunkach ambulatoryjnych, ale również telefonicznie, a w przypadkach uzasadnionych, także w domu pacjenta.

Adres najbliższej placówki świadczącej porady w ramach pomocy doraźnej:

Wojewódzki Szpitak Zespolony w Koninie - ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 (budnyek A, pok.  nr 15), tel. 63 240 42 00

 

Numery alarmowe

W sytucji zagrożenia życia do wyboru mamy 2 numery telefonów:

999 - bezpośredni numer na pogotowie ratunkowe 

112 - międzynarodowy numer alarmowy